W myhmanhanalar Marriott Döwrebap dizaýn myhmanhana otagy mebel Fantastik myhmanhanalar myhmanhana otaglary

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: W myhmanhana otag mebel toplumy
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

1 (1)

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Müşderi myhmanhanalarymyzyň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän çeýe hyzmat modelini hödürleýäris.Suhli toplumy ýa-da bölekleýin mebelleri we bezegleri özleşdirmek bolsun, hünär hyzmatlaryny berip bileris.Şol bir wagtyň özünde, myhmanhananyň iş zerurlyklaryndan ugur alyp, çalt jogap we netijeli hyzmat hyzmatlaryny hem berip bileris.
Satuwdan soňky hyzmatlara uly ähmiýet berýäris we müşderilere ähli taraplaýyn goldaw berýäris.Önümi gurnamak we ulanmak wagtynda haýsydyr bir soragyňyz ýa-da meseläňiz bar bolsa, derrew jogap bereris we hünär çözgütlerini bereris.

 

  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter