iň köp satýanlar

iň oňat prosses

Işleýiş gerimi

Iň hünärmen

Taisen durmuşy

Bizi saýlaň

Kompaniýanyň güýji

Mebelleriň dünýäde öndürilen önümçilik liniýasy, doly kompýuter bilen dolandyrylýan ulgam, ösen merkezi tozan ýygnamak ulgamy we içerki gabat gelýän mebelleriň bir stansiýa hyzmaty bilen ýöriteleşen tozansyz boýag otagy bar. Önümler köp sanly seriýany öz içine alýar: Nahar toplumy, ýaşaýyş jaý seriýasy, MDF / PLYWOOD görnüşli mebel seriýasy, gaty agaç mebel seriýasy, myhmanhana mebel seriýasy, ýumşak diwan seriýasy we ş.m.

Aýratyn önümler

has giňişleýin öwreniň

  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter