iň köp satýanlar

iň gowy prosessler

Işleýiş gerimi

Iň hünärmen

Taisen durmuşy

Bizi saýlaň

Kompaniýanyň güýji

Mebel dizaýny, öndürmek, marketing we içerki gabat gelýän mebelleriň bir stansiýaly hyzmaty bilen meşgullanýan mebelleriň dünýä derejesinde ösen önümçilik liniýasy, doly kompýuter bilen dolandyrylýan ulgam, ösen merkezi tozan ýygnamak ulgamy we tozansyz boýag otagy bar.Önümler köp seriýany öz içine alýar: Nahar toplumy, ýaşaýyş jaý seriýasy, MDF / PLYWOOD görnüşli mebel seriýasy, gaty agaç mebel seriýasy, myhmanhana mebel seriýasy, ýumşak diwan seriýasy we ş.m.

Aýratyn önümler

has giňişleýin öwreniň

  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter