Ningbo Taisen Mebel Co., Ltd.üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýärmyhmanhanaýatylýan otagmebeltoplumlary.Önümlerine düşek, düşek stollary, şkaflar, stollar, oturgyçlar, divanlar, şkaflar, restoran diwar şkaflary we ş.m. girýär we hil we aýratynlyklary bolan mebel önümlerini döretmek üçin ýokary hilli materiallary we ajaýyp ussatlygy ulanýarys.Şol bir wagtyň özünde, zerurlyklaryna we myhmanhana stillerine görä dürli müşderileriň marka aýratynlyklaryna laýyk gelýän mebelleri hem dizaýn edýäris.Önümi özleşdirmekden başga-da, bir gezeklik özleşdirmek hyzmatlaryny hem hödürleýäris.Müşderilere hakyky zerurlyklaryna we giňişlik şertlerine baglylykda umumy çözgütleri hödürläp biljek hünärmen dizaýn toparymyz bar.Mebel stillerinden, reňk gabat gelişinden, giňişlik düzülişinden we beýleki jikme-jikliklerinden başlap, hünär tekliplerini we hyzmatlaryny berip bileris.Maslahat bermäge hoş geldiňiz.

 
  • Linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter