Meridien Marriott amatly 4 ýyldyzly myhmanhana otagy mebelleri kaşaň myhmanhana ýatylýan otag mebel toplumlary

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: Meridien myhmanhanasynyň ýatylýan otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

1 (1)

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5

Dizaýn toparymyz, baý myhmanhana dizaýn tejribesi we geljegi uly dizaýn düşünjeleri bolan uly içerki dizaýnerlerden durýar.Maddy saýlamak nukdaýnazaryndan, otaglaryň rahatlygyny we hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa we çydamly materiallary ulanmagy talap edýäris.Mundan başga-da, satyn alnan mebelleriň, matalaryň we beýleki bezeg önümleriniň hilini üpjün etmek üçin Hytaýda doly üpjünçilik zynjyrymyz bar.
Her bir müşderiniň isleginiň üýtgeşikdigine düşünýäris, şonuň üçin aýratynlaşdyrylan hyzmatlarymyzda şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrma we jikme-jik aladalara üns berýäris.Meridien Marriott myhmanhanalarynda dürli müşderileriň estetiki zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli bezeg stillerini we reňk shemalaryny hödürleýäris.Mundan başga-da, müşderileriň iň oňat ýaşaýyş jaý tejribesinden peýdalanmagyny üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen saýlanan we ýöriteleşdirilen düşek materiallary, perdeleriň kölegesi, hammam desgalary we ş.m. ýaly jikme-jikliklere uly üns berýäris.

  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter