“Gaylord” myhmanhanalary Marriott 4 ýyldyzly kaşaň “Deluxe King” myhmanhanasynyň ýatylýan otaglary

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: “Gaylord” myhmanhanalarynda ýatylýan otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

1 (1) 1 (7)

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5
Giriş:

Gaýlord myhmanhanasynyň stiline we zerurlyklaryna özboluşly toplumlaýyn dizaýn çözgütlerini düzüp biljek tejribeli dizaýn toparymyz bar.Kosmos düzülişinden, reňk gabat gelýän mebel seçimine çenli, özboluşly şahsyýet görkezmek bilen myhmanhananyň umumy stili bilen utgaşmaga synanyşarys.
Ulanylýan materiallaryň ýokary hilli standartlara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin üpjün edijilerimizi berk barlaýarys.Tehnologiýa nukdaýnazaryndan, her önümiň ajaýyp hil derejesine ýetmegini üpjün etmek üçin ösen önümçilik tehnologiýasyny we berk hil gözegçilik proseslerini ulanýarys.Bu, “Gaylord” myhmanhanasynyň myhmanlaryna amatly, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa ýaşaýyş jaýy bilen üpjün eder.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter