Radissiýa myhmanhanasy topary tarapyndan döwrebap otaglar we otag mebelleri

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: Radissiýa ýygyndysy Myhmanhananyň ýatylýan otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

4 1

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5

Hünärmen myhmanhana mebelleri bilen üpjün ediji hökmünde materiallar taýdan ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa we sagdyn çig mallary saýlaýarys, mebelleriň berkligini we howpsuzlygyny üpjün edýäris.Şol bir wagtyň özünde, mebelleriň dürli myhmanhana ssenarileriniň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigine göz ýetirýäris.Önümçilik toparymyz, mebelleriň her bir böleginiň hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin amal talaplaryna laýyklykda işleýär.

Müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary edýäris.Dizaýnerlerimiz, myhmanhananyň aýratyn zerurlyklaryna we giňişlik ýerleşişine laýyk gelýän mebel önümlerini taýýarlamak üçin alyjylar bilen ýakyndan işleşerler.Bu görnüşli hyzmat diňe bir myhmanhananyň şahsy zerurlyklaryny kanagatlandyrman, eýsem mebelleri myhmanhananyň umumy bezeg stilini doldurýar, umumy gözelligi we rahatlygy ýokarlandyrýar.

  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter