“Radission Blu Hotel” ajaýyp ýatylýan otag, doly mebel

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: Radission Blu myhmanhanasyotag mebel toplumy
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

1 4

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5
Radisson Blu, halkara derejesinde tanalýan ýokary derejeli myhmanhana markasy hökmünde elmydama müşderilere ajaýyp, amatly we ýokary hilli ýaşaýyş tejribesi hödürlemegi maksat edinýär.Hünärmen myhmanhana mebelleri bilen üpjün ediji hökmünde biz muny gaty gowy bilýäris we marka düşünjelerine we talaplaryna laýyk gelýän Radisson Blu alyjylary üçin bir topar mebel önümlerini döretmäge synanyşdyk.Önümçilik tehnologiýasy nukdaýnazaryndan elmydama kämillige ymtylmak çemeleşýäris.Her mebel bölegi daşky görnüşiň we içerki hiliň birinji derejeli hiline göz ýetirmek üçin seresaply ýalpyldawuk we berk hil barlagyndan geçýär.Jikme-jikliklere üns berýäris we çyzyklaryň tekizliginden, reňkleriň materiallaryň gurluşyna laýyk gelmeginden kämillik gazanmaga çalyşýarys.

  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter