“Radission” lýuks myhmanhana ýatylýan otag mebelleri bilen häzirki zaman myhmanhana otag mebellerini özleşdirmek

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: Sungat myhmanhanasyýatylýan otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

4

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5

Dizaýn toparymyz, myhmanhananyň mebel dizaýnynda uly tejribä eýedir we müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna we bezeg stillerine görä özboluşly tagamly mebel önümlerini taýýarlap biler.Myhman otagdaky düşek, düşek stoly ýa-da şkaf bolsun, ýa-da kabulhanadaky divan, kofe stoly ýa-da bezeg şkafy bolsun, jikme-jikliklere üns berýäris.
Ösen önümçilik enjamlarymyz we hünärli tehniki toparymyz bar we çeper gözellik bilen mebel önümlerini döretmek üçin ajaýyp ussatlygy ulanyp bilýäris.Çyzyk dizaýny, reňk bilen deňeşdirmek ýa-da mebeliň üstki bejergisi bolsun, iň soňky kämilligi yzarlaýarys.
Mebel önümleriniň sargytlarynyň bellenilen möhletde ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin netijeli önümçilik amallarymyz we berk hil dolandyryş ulgamlarymyz bar.Önümçilik meýilnamasynyň gowşurylyş senesine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik meýilnamasyna laýyklykda öndürýäris.Şol bir wagtyň özünde, her önümiň müşderilerimiziň ýokary standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin her mebel böleklerinde berk hil barlaglaryny geçirýäris.

  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter