“Red Radission Hotel Boutique Hotel Suite Mebel”

Gysga düşündiriş:

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody.Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhana taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: Gyzyl radiasiýa myhmanhanasynyň ýatylýan otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik

 

4

c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5

Myhmanhananyň mebel dizaýnynda baý tejribä eýe we müşderilerimiziň myhmanhanalarynyň aýratyn zerurlyklaryna we bezeg stiline görä özboluşly mebel önümlerini düzüp biljek hünärmen dizaýn toparymyz bar.Krowatlar, düşek stollary, myhman otaglaryndaky şkaflar ýa-da divanlar, kofe stollary we kabulhanadaky bezeg şkaflary bolsun, her bir mebel bölekleriniň myhmanhananyň üstüni ýetirip biljekdigini üpjün edip, dizaýny müşderiniň myhmanhanasynyň talaplaryna laýyklykda düzüp bileris. bezeg stili.
Myhmanhana mebelleriniň sargytlarynyň bellenilen möhletde ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin netijeli önümçilik prosesi we dolandyryş toparymyz bar.Önümçilik meýilnamasynyň gowşurylyş senesine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik meýilnamasyna laýyklykda öndürýäris.

  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter