Super 8 Wyndham myhmanhanasynyň ýatylýan otagy

Gysga düşündiriş:

Hyzmatlarymyz

1. Professional QC we QA topary, önümleriň iberilmezden ozal ökde bolandygyna göz ýetirmek üçin.

2. Bäsdeşlik bahasy

3. Howpsuz daşamagy üpjün etmek üçin standart paket.

4. Professional hyzmat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites by Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody. Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhananyň taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

dünýädäki myhmansöýerlik, restoran we bölek satuw pudaklary üçin içerki mebellerde we mebellerde iň gowularyny döredýäris.

Myhmanhanalar we restoranlar üçin ýokary hilli mebeller bilen bir hatarda myhmanhana mebellerini üpjün edijilerdiris.

Customörite myhmanhana mebellerini öndürmekde ýöriteleşýäris.

Myhmanhananyň mebel öndürijisi hökmünde ähli esasy myhmanhana markalarynyň aýratynlyklaryna laýyk gelýän islendik stili sazlap bileris.

Iň oňat materiallardan we gurluşyk usullaryndan peýdalanyp, adatydan häzirki döwre çenli myhmanhananyň mebel dizaýnlaryny wagtlaýyn üpjün edýäris. Islegiňiz boýunça myhmanhana mebelleriniň islendik bölegini düzüp bileris.
Myhmanhananyň baş tagtalary, myhmanhana Nightstands, myhmanhana “Credenzas”, myhmanhana “Micro Fridge Dressers”, myhmanhana aýnalary, myhmanhana stollary, myhmanhana oturgyçlary we myhmanhana işjeňlik tablisalaryny öz içine almak üçin ýörite myhmanhana mebelleri we kurort mebelleri öndürýäris.

Taslamanyň ady: Super8 myhmanhana otag mebel toplumy
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden öň balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň myhman otagy / hammam / köpçülik
c

Zawodymyz

image3

MATERIAL

image4

Gaplamak we ulag

image5

Sorag-jogap

1-nji sorag. Myhmanhananyň mebelleri näme?

J: Gaty agaç şkafdan ýasalan gaty agaçdan we MDF (orta dykyzlykly süýümli tagtadan) ýasaldy. Söwda mebellerinde ulanylýar.

2-nji sorag. Agajyň reňkini nädip saýlap bilerin?

J: Wilsonart Laminate Katalogyndan saýlap bilersiňiz, bu ABŞ-dan bezeg ýüzleý önümleriniň dünýäde öňdebaryjy markasydyr, şeýle hem web sahypamyzdaky agaç tegmilleri gutarýan katalogymyzdan saýlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter