öý 2 hilton myhmanhana ýatylýan otag

Gysga düşündiriş:

DIZayn HYZMATY

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites Hilton Minneapolis Bloomington

Düşünjeden gurnama, Taisen mebelleri.customörite degirmen işleri we myhmansöýerlik mebelleri barada aýdylanda, siziň ýoldaşyňyzdyr.Taslamaňyzyň nämedigini anyk bilýän bolsaňyz, gaty gowy, ýöne pikiriňizi berkitmäge kömek edip biljek içerki dizaýn we maslahat hyzmatlaryny hem hödürleýäris.

Her bir taslama bilen, takyklygy üpjün etmek we taslamanyň gerimine takyk düşünmek üçin dükan çyzgylarynyň doly toplumyny hödürleýäris.Dizaýn döredilensoň, önümçilik, eltip bermek we gurnamak möhletlerini ara alyp maslahatlaşarys, şonuň üçin ahyrynda meýilleşdirip bilersiňiz.

Has giňişleýin habarlaşmak üçin aragatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň!

Taslamanyň ady: Home2 myhmanhana ýatylýan otag mebel toplumy
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden ozal balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň otagy / hammam / köpçülik
c

Zawodymyz

surat3

MATERIAL

surat4

Gaplamak we ulag

surat5

Sorag-jogap

1-nji sorag.Myhmanhananyň mebelleri näme?

J: Gaty agaçdan we MDF (orta dykyzlykly süýümli) gaty agaç şkafdan ýasalan.Söwda mebellerinde ulanylýar.

2-nji sorag.Agaç tegmilleriniň reňkini nädip saýlap bilerin?

J: Wilsonart Laminate Katalogyndan saýlap bilersiňiz, bu bezeg ýüzüji önümleriniň dünýäde öňdebaryjy markasy hökmünde ABŞ-dan bir marka, web sahypamyzdaky agaç tegmilleri katalogyndan hem saýlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter