öý 2 hilton myhmanhana ýatylýan otag

Gysga düşündiriş:

DIZayn HYZMATY

Mebel dizaýnerlerimiz, gözüňi özüne çekiji myhmanhananyň interýerini ösdürmek üçin siziň bilen işleşer. Dizaýnerlerimiz owadan we ygtybarly amaly dizaýnlary öndürmek üçin SolidWorks CAD programma üpjünçiligini ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites by Hilton Minneapolis Bloomington

Düşünjeden gurnama, Taisen mebelleri. customörite degirmen işleri we myhmansöýerlik mebelleri barada aýdylanda, siziň ýoldaşyňyzdyr. Taslamaňyzyň nämedigini anyk bilip, bize gelseňiz ajaýyp, ýöne pikiriňizi berkitmäge kömek edip biljek içerki dizaýn we maslahat hyzmatlaryny hem hödürleýäris.

Her bir taslama bilen, takyklygy üpjün etmek we taslamanyň gerimine takyk düşünmek üçin giňişleýin dükan çyzgylarynyň doly toplumyny hödürleýäris. Dizaýn döredilenden soň, önümçiligiň, eltmegiň we gurnamagyň möhletlerini ara alyp maslahatlaşarys, şonuň üçin ahyrynda meýilleşdirip bilersiňiz.

Has giňişleýin habarlaşmak üçin aragatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň!

Taslamanyň ady: Home2 myhmanhana ýatylýan otag mebel toplumy
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden öň balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň myhman otagy / hammam / köpçülik
c

Zawodymyz

image3

MATERIAL

image4

Gaplamak we ulag

image5

Sorag-jogap

1-nji sorag. Myhmanhananyň mebelleri näme?

J: Gaty agaç şkafdan ýasalan gaty agaçdan we MDF (orta dykyzlykly süýümli tagtadan) ýasaldy. Söwda mebellerinde ulanylýar.

2-nji sorag. Agajyň reňkini nädip saýlap bilerin?

J: Wilsonart Laminate Katalogyndan saýlap bilersiňiz, bu ABŞ-dan bezeg ýüzleý önümleriniň dünýäde öňdebaryjy markasydyr, şeýle hem web sahypamyzdaky agaç tegmilleri gutarýan katalogymyzdan saýlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter