ýatmak üçin myhmanhanany saýlamak

Gysga düşündiriş:

HYZMAT HYZMATY:

1. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz baradaky soragyňyza iş gününde 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

2. Tejribe satuwy soragyňyza jogap berýär we size iş hyzmatyny berýär.

3. OEM & ODM hoş geldiňiz, OEM önümi bilen işlemekde 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Home2 Suites by Hilton Minneapolis Bloomington

Biz Hytaýyň Ningbo şäherindäki mebel zawody. Amerikan myhmanhanalarynyň ýatylýan otaglaryny we myhmanhananyň taslama mebellerini 10 ýyldan gowrak ýasamakda ýöriteleşýäris.

Taslamanyň ady: “Sleep Inn” myhmanhanasynyň ýatylýan otag mebelleri
Taslamanyň ýerleşýän ýeri: ABŞ
Marka: Taisen
Gelip çykan ýeri: NingBo, Hytaý
Esasy material : MDF / faner / bölejik tagtasy
Nauşnik : Mebeller bilen enjamlar / mebel ýok
Kasegoodlar : HPL / LPL / Weneer tingiwopisi
Aýratynlyklar : Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti: T / T boýunça, 50% goýum we ýüklemezden öň balans
Halas ediş ýoly: FOB / CIF / DDP
Programma : Myhmanhananyň myhman otagy / hammam / köpçülik
c

Üstünliklerimiz

1 - Mebel üpjünçiligi.

2 - Içki we daşarky dizaýn çyzgysy.

3 - çözgütleri tassyklamak we öndürmek.

4 - zerur zatlaryňyza üns beriň we talaplaryňyza laýyk geliň.

5 - ýüklemezden ozal hilini aýtmak we taýýar önümleriň suratlaryny görkezmek.

6 - satuwdan soň seslenme.

Jaý önümçiliginde

Giň gerimli, ýokary hilli, amatly bahalar we ajaýyp dizaýnlar bilen önümlerimiz ýapyk mebellerde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynamly bolup, yzygiderli ösýän ykdysady we sosial zerurlyklary kanagatlandyryp biler. Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlik gazanmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys!

Zawodymyz

image3

MATERIAL

image4

Gaplamak we ulag

image5

Sorag-jogap

1-nji sorag. Myhmanhananyň mebelleri näme?

J: Gaty agaç şkafdan ýasalan gaty agaçdan we MDF (orta dykyzlykly süýümli tagtadan) ýasaldy. Söwda mebellerinde ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

    • Linkedin
    • youtube
    • facebook
    • twitter